Home » januari 2017 » Archieven voor 2 januari 2017

Dag: 2 januari 2017

WaterReijk verandert van naam

De naam WandelReijk werd 5 jaar geleden bedacht als logisch onderdeel van de toeristische organisatie WaterReijk die de marketing voor deze regio verzorgd. Sinds 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor Nationale Parken naar de gemeente afgestoten. Tijdens de transitie naar ‘Nationaal Park Nieuwe Stijl’ heeft de adviescommissie geadviseerd om naam WaterReijk te laten vallen. Deze naam zou de lading niet dekken. WaterReijk wordt nu omgedoopt naar Weerribben-Wieden Marketing. Het kan dus zijn dat men gedurende de overgangsperiode twee verschillende logo’s van dezelfde organisatie tegenkomt.

Stichting WandelReijk behoudt vooralsnog haar naam. We werken nauw samen met Weerribben-Wieden Marketing (voorheen WaterReijk).

visit.weerribenwieden.com